Wroc-Fun Games

Opis prac nad projektem aplikacji „Wroc-Fun Games”

0. Wprowadzenie

Na samym początku otrzymałem informację z zapytaniem, czy podjąłbym się zaprojektowania oraz zaprogramowania aplikacji mobilnej na system Android w niecałe trzy tygodnie, pro-bono. Z powodu, że było to jedno z trudniejszych, większych zleceń, które miałem oraz z tak krótkim deadline oddania, wstępnie się zgodziłem. Lubię wyzwania, a sam pomysł aplikacji bardzo mi się spodobał, w takim przypadku nie tracąc cennego czasu umówiłem się na spotkanie online by wysłuchać potrzeb, oczekiwań i ograniczeń klientek, a następnie przedstawiłem co mogę zaoferować oraz dlaczego to będzie optymalne rozwiązanie. Zaproponowałem, że mogę zaprojektować user experience dla aplikacji, a produktem namacalnym będzie gotowa aplikacja z głównymi wytycznymi, na których zależało klientkom.

1. Poznawanie użytkowników: analizowanie problemów odkrywanie potrzeb.

W pierwszym etapie realizowania projektu skupiłem się na poznaniu wymagań funkcjonalnych oraz poznaniu użytkowników aplikacji, którą projektuje. Przeprowadziłem wywiad, który dał mi obraz do kogo kierowana jest aplikacja. Zidentyfikowałem główne problemy z jakimi muszą się zmierzyć użytkownicy końcowi, co pozwoliło na odkrycie ich głównych potrzeb. Następnie zastanowiliśmy się wspólnie ze zleceniodawcą, jak można pomóc uczestnikom podchodów za pośrednictwem aplikacji, rozwiązać ich bolączki i ułatwić całą rozgrywkę. W tym przypadku największymi obszarami problematycznymi użytkowników (czyli osób biorących udział w grze miejskiej) było zbieranie i przechowywanie wielu karteczek ze wskazówkami oraz kontakt z infolinią podczas gry w razie jakiejkolwiek pomocy. Odkryłem, że trzeba uczestnikom ułatwić możliwość korzystania z internetu oraz z aparatu/kamery. Dzięki spotkaniom z organizatorkami i ich doświadczeniu z wcześniejszych edycji mogliśmy ustalić, jakimi obszarami mam zająć się w głównej mierze oraz wyznaczyliśmy dalszy harmonogram prac.

2. Określenie strategii: generowanie pomysłów, rekomendowanie rozwiązań

Drugi etap owocował licznymi pomysłami. Przygotowane warianty rozwiązań były oceniane przez innych wolontariuszy. Celem było określenie najlepszej strategii UX, która następnie będzie rozwijana i realizowana. Przygotowałem projekt architektury systemu, ścieżek przejścia i przypadków użycia. Następnie obrałem strategię, jakie funkcje systemu powinny być najważniejsze oraz w jakim stylu przygotować należy interfejs. Kluczowe funkcje dla uczestników gry miejskiej to możliwość otrzymania wskazówki na telefon i jej przechowanie, możliwość łatwego połączenia się z pomocą organizatora oraz robienie filmów/zdjęć z wykonanych zadań.

3. Przygotowanie projektu: makiety, prototyp

Makiety przygotowałem w programie UXPin. Nawigację umieściłem na dole ekranu z czterema głównymi funkcjami oraz zastosowałem wysokich kontrastów, ze względu na używanie aplikacji w różnych warunkach pogodowych. W tym przypadku nie musiałem przygotowywać makiet wysokiego poziomy ponieważ było to tworzone już na poziomie „deweloperskim”.

4. Ewaluacja: iteracje, badania, oceny, doskonalenie rozwiązań

Przygotowane makiety na bieżąco prezentowałem Klientkom, aby mogły ocenić w którym kierunku zmierzają prace i na jakim etapie się znajduję. Często mieliśmy spotkania, na których prezentowane i tłumaczone były rozwiązania. Zastanawialiśmy się wspólnie czy wszystko jest zgodne ze wcześniejszymi założeniami oraz co i jak można jeszcze usprawnić. Następnie poprawiałem i wysyłałem kolejną wersję makiet do akceptacji, opracowując już w tym samym czasie kolejne moduły aplikacji i tak aż do końca.

5. Projekt graficzny, wdrożenie

Po przygotowaniu makiet przyszedł czas na projekt graficzny oraz wdrożeniowy. Czas gonił więc starałem się korzystać z gotowych możliwości graficznych na licencji CC0. Co nie udało się znaleźć wykonałem we własnym zakresie za pomocą programu Illustrator lub Photoshop. Przygotowane pliki z importowałem do środowiska Android Studio gdzie zająłem się najpierw podpinaniem każdej części wszystkich zaprojektowanych layoutów w kodzie XML. Następnie zacząłem programować funkcjonalność aplikacji. Do zbierania wskazówek w aplikacji miał służyć skaner QR Code. Było to dla mnie wyzwanie bo nigdy wcześniej nie programowałem takiej funkcjonalności. Mimo ograniczonego czasu udało mi się skończyć cały projekt 3 dni wcześniej co pozwoliło przeprowadzić testy użyteczności wewnętrznych organizacji ze wszystkimi wolontariuszami. Oczywiście nie zabrakło malutkich błędów, które przed wystawieniem aplikacji do sklepu google play i samym wydarzeniem, udało mi się załatać. Na tym nie zakończyłem swojej pracy. Wyszedłem z inicjatywą pomocy zgrywania materiałów oraz liczenia czasu uczestnikom.  Wykorzystałem te parę minut przy zbieraniu materiałów na zrobienie krótkiego wywiadu z użytkownikami odnośnie mojego projektu.  Dzięki temu udało mi się zebrać dużo ciekawych informacji, które wykorzystałem by dopracować projekt na kolejne edycje. Głównym problemem użytkowników przy pierwszej wersji programu był skaner QR code, który nie zawsze radził sobie ze skanowanie kodu, który krył dużą ilość tekstu. Ten problem rozwiązałem proponując klientkom ukrycie wskazówek już w aplikacji za poprzedzającym je kodem szyfrującym. Następnie powtórzyłem swoją wizytę na kolejnej edycji gdzie dostałem już same zadowalające opinie od uczestników gry miejskiej. Do tej pory pracuję z Organizatorkami nad udoskonaleniem Aplikacji „Wroc-fun games”

Podsumowanie

Projekt zakończył się sukcesem. Na ten moment w dużej mierze jest już tylko edytowana szata graficzna, która jest dostosowywana zależności od motywu gry miejskiej. Z organizatorkami do dziś utrzymuję bardzo dobre relacje na stopie profesjonalnym jak i prywatnym. W organizacji zostałem mianowanym głównym Product Designerem oraz programistą i przed każdą kolejną edycją pomagam w przygotowaniach. Ze swojej strony najbardziej ceniłem sobie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod presją czasu i stałego kontaktu z klientkami, dzięki któremu w szybkim czasie uzyskiwałem potrzebne informacje do wykonania danego modułu.

Co o projekcie powiedziały organizatorki:

Aplikacja niezwykle ułatwiła nam pracę jako organizatorkom wydarzenia ale zarówno przyczyniła się do zwiększenia zadowolenia naszym uczestnikom. Patryk wykonał niesamowitą pracę za co jestem mu bardzo wdzięczna. Jego takt, gust oraz przyjazne nastawienie sprawiały, że czułam iż nasza aplikacja jest w najlepszych rękach.

Premiera pierwszej wersji miała miejsce na VII edycji podchodów w 2017 roku we Wrocławiu.